Spowolnienie PKB w 2016 ma charakter krótkotrwały i jednorazowy, a w 2017 roku PKB ponownie przyspieszy do 3,6 proc. - ocenia wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

"(...) Zakładamy, że spowolnienie w wydatkowaniu środków unijnych jest przejściowe, a podjęte działania (...) pomogą w przyspieszeniu procesów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Zmniejszenie tempa wzrostu inwestycji, a w konsekwencji i PKB, powinno więc mieć charakter przejściowy" - napisał Skiba.

"W rezultacie, po krótkotrwałym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w wyniku oddziaływania czynników o charakterze jednorazowym, w 2017 r. wzrost gospodarczy w Polsce ponownie przyspieszy do 3,6 proc." - napisał.

Skiba dodał, że aktualny stan prac sejmowych nie wskazuje na plany wprowadzenia autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.