O tym, czy banki w Polsce są jeszcze elementem gospodarki wolnorynkowej Robert Bohdanowicz rozmawia z Krzysztofem Pietraszkiewiczem (prezesem Związku Banków Polskich) podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

"Sektor bankowy w Polsce, ale w jest bardzo restrykcyjnie regulowany i nadzorowany. W niektórych segmentach można nawet powiedzieć, że jest przeregulowany" – mówi Pietraszkiewicz.

"Sektor bankowy niesie ze sobą ogromną część postępu technologicznego. W niektórych krajach był czy bywa wykorzystywany do prania pieniędzy do finansowania terroryzmu i z tego względu jest nadzorowany restrykcyjnie" – uważa prezes ZBP.

"Trzeba znaleźć umiar wśród polityków, wśród działaczy gospodarczych, ale także po stronie bankowej znaleźć ten mądry balans. Z jednej strony solidny nadzór, duże wymagania jakościowe, a z drugiej strony niezbędna swoboda. Nie przeregulowanie, nie zbiurokratyzowanie, bo wtedy to jest ogromna strata dla gospodarki" – uważa Pietraszkiewicz.