- Nałożenie przez KNF na dziesięć banków dodatkowych buforów kapitałowych instytucji o znaczeniu systemowym, może mieć pozytywny wpływ na ratingi, bowiem wzmocni to ich zdolność do absorbcji strat - uważają analitycy agencji Moody's.

- Należąca do Unipetrolu czeska rafineria w Kralupach wznawia produkcję po awarii instalacji krakingu katalitycznego (FCC), do której doszło w maju tego roku - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.

- Netia rozpoczęła wymianę sieci w dwunastu miastach. Pierwsze odbiory planuje w styczniu. Spółka jest gotowa do współpracy z innymi partnerami przy rozbudowie sieci, a Orange Polska wydaje się najbardziej racjonalnym partnerem - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Netii Tomasz Szopa.

- Netia liczy, że dzięki m.in. programowi Local Netia oraz transformacji sieci uda jej się odwrócić trend spadku liczby świadczonych usług, a za trzy lata - zacząć zwiększać przychody. Program Local Netia przynosi dużo lepsze rezultaty niż spółka oczekiwała - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Netii Tomasz Szopa.

- ING Lease zmienia ofertę leasingu pojazdów i liczy, że druga połowa 2016 roku będzie dla spółki lepsza niż pierwsza, kiedy oddano w leasing pojazdy o wartości 746 mln zł. Spółka zakłada wzrost liczby klientów leasingu do 14-15 tys. na koniec 2016 r. – poinformowali przedstawiciele ING Lease.

- Asseco Poland poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z ZUS na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania systemu informatycznego. Wartość aneksu to 73,2 mln zł. Przedłuża on ważność umowy do 30 czerwca 2018 r. - podała informatyczna spółka w komunikacie.

- ZUS podpisał z Asseco Poland aneks o wartości 73,2 mln zł netto przedłużający umowę na utrzymanie KSI o blisko dziewięć miesięcy. W ocenie zakładu ma to zwiększyć konkurencyjność w trwającym właśnie przetargu, w którym nadal nie został opublikowany SIWZ. ZUS twierdzi, że wynegocjował obniżenie cen na większość usług od 10 do 35 proc.

- Projekt spółki zależnej Kęt, Aluprofu, znalazł się na liście wybranych do dofinansowania w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 10,7 mln zł ma zasilić budowę centrum badań i innowacji - podały Kęty w komunikacie.

- Orange Polska podpisał z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o wartości 17,6 mln zł brutto na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do internetu - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

- Ponad 500 osób złożyło w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew grupowy przeciwko mBankowi dotyczący umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego zawieranych przez bank. Rozprawę w tej sprawie zaplanowano na grudzień tego roku. Jak powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego sędzia Paweł Urbaniak, pozew został złożony w kwietniu tego roku. Początkowo grupa liczyła 388 osób, a obecnie jest ich ok. 540. Ich reprezentantem jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

- Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczyna konsultacje w sprawie założeń do nowelizacji Rekomendacji S "dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie" - podała Komisja w komunikacie prasowym.

- KNF odmówiła Unidevelopment, spółce z grupy Unibepu, zgody na zaproponowanie w wezwaniu na akcje Monday Development ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej, tj. ceny 0,14 zł za jedną akcję - podała KNF w komunikacie.

- Dom Development zamierza wyemitować 5-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej do 120 mln zł. Zarząd zamierza dokonać emisji do końca 2016 r., choć termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji - podał deweloper w komunikacie.

- Lentex kupił w wyniku wezwania 5.428.707 akcji własnych, czyli tyle, na ile opiewało wezwanie - poinformował pośredniczący w transakcji Trigon DM.

- W ramach wezwania na Pekaes, ogłoszonego przez KH Logistyka i PEK II, złożono zapisy na 10.087.503 akcji, co oznacza spełnienie się warunku wezwania - podał pośredniczący w transakcji Pekao Investment Banking.

- Cron, który ujawnił się z ponad 10-proc. zaangażowaniem w Sygnity, potencjalne dalsze zwiększenie zaangażowania w spółkę uzależnia od rozwoju sytuacji na rynku IT. Cron nigdy nie myślał o wezwaniu na Sygnity - poinformował PAP prezes Cron Paweł Zdunek.

- Pegas Nonwovens otrzymał decyzję w sprawie zobowiązania do przyznania ulg inwestycyjnych spółce zależnej PEGAS-NW a.s. w związku z rozwojem produkcji włóknin w zakładzie produkcyjnym w Znojmo-Přímětice - podała spółka w komunikacie.

- ATM w wyniku wygrania przetargu otwartego podpisał kontrakt z Urzędem Dozoru Technicznego na świadczenie usług kolokacji. Wartość zlecenia to 1,4 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

- Spółce BioMaxima przyznano 2.294.000 zł dotacji w ramach działania "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" - poinformowała spółka w komunikacie.