Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8 pkt. proc. do 42,4 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 2,1 pkt. proc. i wyniósł 32,7 proc.

Wyniki sondażu Indeks Nastrojów Inwestorów (INI) za tydzień zakończony 15 września.

Inwestorzy oczekujący w ciągu najbliższych 6 miesięcy trendu:

- wzrostowego (byki): 42,4 proc. (-8 pkt. proc.)

Reklama

- bocznego (neutralni): 24,9 proc. (5,9 pkt. proc.)

- spadkowego (niedźwiedzie): 32,7 proc. (2,1 pkt. proc.)

W badaniu bierze udział ponad 350 inwestorów tygodniowo.