Bardzo prawdopodobne jest, że także w środę na GPW utrzyma się dobry nastrój - uważa Paweł Jackowski, dyrektor departamentu zarządzania aktywami TMS Brokers. Dodał, że koniec sezonu wyników oraz lepsze wyniki banków będą wspierać rynek.

"W tym momencie bardziej prawdopodobne jest utrzymanie się dobrego nastroju. Finał sezonu wynikowego, trochę lepsze wyniki banków oraz bardzo dobry sentyment na rynkach będą wspierać giełdę w końcówce miesiąca" - powiedział PAP Jackowski.

"Mam jednak mocno sceptyczne nastawienie względem zachowania indeksu WIG 20 w przyszłości. Przede wszystkim jeśli popatrzymy na dane o PKB za drugi kwartał, to mamy do czynienia z dużym rozczarowaniem, jeśli chodzi o składowe tego wzrostu. Rozczarowuje same tempo wzrostu, odczyt na poziomie 3,1 proc. mocno rozczarował inwestorów, i wydaje się, że oczekiwania względem drugiej połowy roku na poziomie zbliżonym do 4 proc. są mocno nierealistyczne. Również polityka +wyciągania+ cash flow z dużych spółek, co widać w przypadku spółek energetycznych, nie wspiera indeksu WIG 20" - dodał.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2016 r. wzrósł o 3,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,0 proc. rdr w I kwartale – podał we wtorek GUS. W ujęciu kwartalnym, PKB w II kwartale wzrósł o 0,9 proc., po spadku o 0,1 proc. kdk w I kwartale.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale spadły o 4,9 proc. rdr, zaś popyt krajowy wzrósł o 2,4 proc.

W ocenie dyrektora departamentu zarządzania aktywami TMS Brokers wtorkowa sesja na GPW wyraźnie zarysowała różnicę w zachowaniu się poszczególnych sektorów.

"Główna tendencja jaką obserwujemy na rynku to zachowanie w rytm finałowego publikowania wyników przez spółki. Widać wyraźnie dywergencję zachowania poszczególnych sektorów, jak i spółek. Widać lepsze zachowanie banków oraz bardzo słabe zachowanie spółek energetycznych po ostatnich zapowiedziach związanych z obniżeniem dywidend w przyszłości. W tym drugim wypadku widzimy mocne granie rynku na dalsze spadki" - powiedział Jackowski.

Wtorkowe notowania WIG 20 zakończył 1,17-proc. wzrostem do 1.798,23 pkt.

Pozostałe indeksy GPW również wzrosły. WIG zyskał 1,18 proc., mWIG 40 urósł o 1,68 proc., a sWIG 80 zwyżkował o 0,19 proc. Obroty na rynku wyniosły we wtorek ok. 833 mln zł.

Największy obrót, około 149 mln zł, notowany był w środę na akcjach JSW, której kurs zwyżkował o 22,74 proc. do najwyższego od blisko 2 lat poziomu. W trakcie sesji kurs JSW zwyżkował nawet ponad 24 proc. W poniedziałek po sesji spółka poinformowała o osiągnięciu porozumienia z obligatariuszami. Uzgodniła warunki dalszej działalności i spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,8 mln dolarów.

"W przypadku JSW widzimy kilka czynników. Pierwsza kwestia to informacja związana z porozumieniem z obligatariuszami, a druga to cena węgla koksującego, która wyraźnie zwyżkuje. Zwiększają się tym samym oczekiwania co do poprawy sytuacji finansowej spółki w przyszłości" - powiedział Jackowski.

Drugą najmocniej handlowaną spółką, o obrotach około 103 mln zł, był bank Pekao, którego akcje zyskały 3,28 proc. Trzecią, o obrotach około 63 mln zł, był PZU, którego kurs zwyżkował o 0,55 proc.

Grupa LPP miała w II kwartale 2016 roku 89,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 136,6 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk operacyjny wyniósł 86,5 mln zł wobec 136,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła w tym czasie 152,7 mln zł, co oznacza spadek o 20,7 proc. rdr. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 11,3 proc. rdr do 749,7 mln zł. Przychody wzrosły o 16,4 proc. rdr do 1,5 mld zł. Akcje spółki na zamknięciu urosły o 1,63 proc.

Największy wzrost wśród blue chipów, o 5,99 proc., zanotował mBank, a na drugim biegunie, ze stratą 3,34 proc., znalazła się Enea.

Na szerokim rynku wyraźnie, o 13,03 proc., zwyżkowały akcje Sanoka. Zysk netto spółki w drugim kwartale 2016 r. wyniósł 38,3 mln zł wobec 30,1 mln zł konsensusu.

W górę, o 6,76 proc., poszły również akcje Forte. Zysk netto Forte w drugim kwartale 2016 r. wyniósł 19,8 mln zł wobec 18,7 mln zł zysku konsensusu.

Z kolei wyraźnie, o 10 proc., zniżkowały po wynikach akcje Open Finance. Strata netto grupy Open Finance w II kwartale 2016 roku wyniosła 23,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 8 mln zł.