"W tym momencie bardziej prawdopodobne jest utrzymanie się dobrego nastroju. Finał sezonu wynikowego, trochę lepsze wyniki banków oraz bardzo dobry sentyment na rynkach będą wspierać giełdę w końcówce miesiąca" - powiedział PAP Jackowski.

"Mam jednak mocno sceptyczne nastawienie względem zachowania indeksu WIG 20 w przyszłości. Przede wszystkim jeśli popatrzymy na dane o PKB za drugi kwartał, to mamy do czynienia z dużym rozczarowaniem, jeśli chodzi o składowe tego wzrostu. Rozczarowuje same tempo wzrostu, odczyt na poziomie 3,1 proc. mocno rozczarował inwestorów, i wydaje się, że oczekiwania względem drugiej połowy roku na poziomie zbliżonym do 4 proc. są mocno nierealistyczne. Również polityka +wyciągania+ cash flow z dużych spółek, co widać w przypadku spółek energetycznych, nie wspiera indeksu WIG 20" - dodał.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2016 r. wzrósł o 3,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,0 proc. rdr w I kwartale – podał we wtorek GUS. W ujęciu kwartalnym, PKB w II kwartale wzrósł o 0,9 proc., po spadku o 0,1 proc. kdk w I kwartale.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale spadły o 4,9 proc. rdr, zaś popyt krajowy wzrósł o 2,4 proc.

W ocenie dyrektora departamentu zarządzania aktywami TMS Brokers wtorkowa sesja na GPW wyraźnie zarysowała różnicę w zachowaniu się poszczególnych sektorów.

"Główna tendencja jaką obserwujemy na rynku to zachowanie w rytm finałowego publikowania wyników przez spółki. Widać wyraźnie dywergencję zachowania poszczególnych sektorów, jak i spółek. Widać lepsze zachowanie banków oraz bardzo słabe zachowanie spółek energetycznych po ostatnich zapowiedziach związanych z obniżeniem dywidend w przyszłości. W tym drugim wypadku widzimy mocne granie rynku na dalsze spadki" - powiedział Jackowski.

Wtorkowe notowania WIG 20 zakończył 1,17-proc. wzrostem do 1.798,23 pkt.

Pozostałe indeksy GPW również wzrosły. WIG zyskał 1,18 proc., mWIG 40 urósł o 1,68 proc., a sWIG 80 zwyżkował o 0,19 proc. Obroty na rynku wyniosły we wtorek ok. 833 mln zł.

Największy obrót, około 149 mln zł, notowany był w środę na akcjach JSW, której kurs zwyżkował o 22,74 proc. do najwyższego od blisko 2 lat poziomu. W trakcie sesji kurs JSW zwyżkował nawet ponad 24 proc. W poniedziałek po sesji spółka poinformowała o osiągnięciu porozumienia z obligatariuszami. Uzgodniła warunki dalszej działalności i spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,8 mln dolarów.

"W przypadku JSW widzimy kilka czynników. Pierwsza kwestia to informacja związana z porozumieniem z obligatariuszami, a druga to cena węgla koksującego, która wyraźnie zwyżkuje. Zwiększają się tym samym oczekiwania co do poprawy sytuacji finansowej spółki w przyszłości" - powiedział Jackowski.

Drugą najmocniej handlowaną spółką, o obrotach około 103 mln zł, był bank Pekao, którego akcje zyskały 3,28 proc. Trzecią, o obrotach około 63 mln zł, był PZU, którego kurs zwyżkował o 0,55 proc.

Grupa LPP miała w II kwartale 2016 roku 89,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 136,6 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk operacyjny wyniósł 86,5 mln zł wobec 136,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła w tym czasie 152,7 mln zł, co oznacza spadek o 20,7 proc. rdr. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 11,3 proc. rdr do 749,7 mln zł. Przychody wzrosły o 16,4 proc. rdr do 1,5 mld zł. Akcje spółki na zamknięciu urosły o 1,63 proc.

Największy wzrost wśród blue chipów, o 5,99 proc., zanotował mBank, a na drugim biegunie, ze stratą 3,34 proc., znalazła się Enea.

Na szerokim rynku wyraźnie, o 13,03 proc., zwyżkowały akcje Sanoka. Zysk netto spółki w drugim kwartale 2016 r. wyniósł 38,3 mln zł wobec 30,1 mln zł konsensusu.

W górę, o 6,76 proc., poszły również akcje Forte. Zysk netto Forte w drugim kwartale 2016 r. wyniósł 19,8 mln zł wobec 18,7 mln zł zysku konsensusu.

Z kolei wyraźnie, o 10 proc., zniżkowały po wynikach akcje Open Finance. Strata netto grupy Open Finance w II kwartale 2016 roku wyniosła 23,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 8 mln zł.