Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu w walutach obcych i krajowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Wcześniej 25 maja br. agencja Moody's potwierdziła rating PGE na poziomie Baa1 ze stabilną perspektywą.

"Zarząd spółki z satysfakcją przyjmuje wysoką ocenę długoterminowej wiarygodności Grupy PGE potwierdzoną w ratingach Fitch i Moody's. Jego zdaniem podtrzymanie ratingów jest efektem dominującej pozycji PGE w polskim sektorze elektroenergetycznym oraz jej konserwatywnego profilu finansowego" - czytamy w komunikacie.

Według spółki wśród najmocniejszych stron Grupy PGE agencje wskazują wysoki stopień zintegrowania poszczególnych obszarów działalności firmy, który przekłada się na dominującą pozycję na rynku energii w Polsce, a także zaangażowanie w segment regulowanego obszaru dystrybucji, charakteryzujący się niskim poziomem ryzyka operacyjnego.

Reklama

"Fitch i Moody's wskazują także na istotny udział paliw kopalnych w produkcji energii powodujący wysoką ekspozycję na ceny uprawnień do emisji. Niskie ceny energii elektrycznej oraz znaczący program inwestycyjny wymienione są wśród czynników ograniczających ratingi" - czytamy również.

Zdaniem analityków agencji utrzymanie obecnego poziomu ratingu będzie wymagało odpowiednio wyważonej polityki zarządzania oczekiwaniami akcjonariuszy i obligatariuszy, podano także.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.