Podniesienie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji zwiększy wiarygodność płatniczą spółki oraz wzmocni sytuację akcjonariuszy, uważa Ministerstwo Energii.

"Proponowane podwyższenie kapitału zakładowego PGE z wykorzystaniem środków własnych spółki ma na celu zwiększenie wiarygodności płatniczej spółki oraz wzmocnienie sytuacji akcjonariuszy, którzy dzięki przeprowadzeniu tej operacji posiadać będą akcje o większej wartości" – czytamy w komunikacie.

Zdaniem resortu, taki rodzaj podwyższenia powoduje także poddanie tych środków surowszemu reżimowi prawnemu.

"Zgodnie z przepisem art. 442. § 1 Ksh, po spełnieniu określonych warunków, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem środków własnych spółki, bez wnoszenia wkładów. Źródłem tego podwyższenia może być zysk oraz środki pochodzące z innych źródeł, zgromadzone w kapitale zapasowym i podobnie jak przy innych rodzajach podwyższenia może być zrealizowane na dwa sposoby, tj. przez zwiększenie liczby akcji lub zwiększenie ich wartości nominalnej. Nowe akcje (również przyrost wartości akcji) nie wymagają objęcia i są przydzielane dotychczasowym akcjonariuszom stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym" – czytamy dalej.

Skarb Państwa złożył w ubiegłym tygodniu wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGE, które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D do 13 zł z 10 zł,

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12 proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.