Poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro utrzymuje się w bieżącym roku na poziomie zbliżonym do notowanego w 2015 r. Obecny odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi 38% i stanowi najniższy zanotowany od 2000 r. wynik, podał TNS.

"Oceny dotyczące wpływu przyjęcia euro dla różnych interesariuszy są obecnie w większości przypadków mniej korzystne, niż oceny sprzed roku. Największa grupa badanych uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedsiębiorstwom i korporacjom (62%, wzrost o 6 punktów w stosunku do ubiegłego roku)" - czytamy w raporcie.

Podobnie jak przed rokiem, prawie jedna trzecia badanych (34%) jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne także dla działających w Polsce banków. Tak samo liczna grupa respondentów (35%) dostrzega w przyjęciu euro korzyści dla sektora MŚP, podano także.

Reklama

Największy odsetek badanych (52%) uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie więcej szkód, niż korzyści konsumentom. Jedynie 17% badanych jest zdania, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód.