Po lipcu Ministerstwo Finansów ma sfinansowane ponad 3/4 całorocznych potrzeb pożyczkowych - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do planu podaży SPW na lipiec i III kwartał.

"Po lipcu sfinansowane mamy ponad 3/4 całorocznych potrzeb pożyczkowych oraz utrzymaliśmy wysoką rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie ok. 55 mld zł" - napisał Piotr Nowak, wiceminister finansów.

MF ogranicza aktywność w okresie wakacyjnym.

"Poziom zaawansowania finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych pozwala nam w dalszym ciągu ze spokojem obserwować sytuację rynkową i odpowiednio kształtować podaż skarbowych papierów wartościowych. Nasza aktywność rynkowa w okresie wakacyjnym jest ograniczona. W sierpniu planujemy przeprowadzenie jednego przetargu. Przyjęta wielkość podaży 4-8 mld zł jest zbliżona do wartości wypływów środków z budżetu na rynek z tytułu wykupu i obsługi długu (7,3 mld zł). Struktura podaży określona zostanie bliżej terminu przetargu w zależności od sytuacji rynkowej. W najbliższej przyszłości nie planujemy emisji bonów skarbowych" - napisał wiceminister.

MF oczekuje, że w lipcu najprawdopodobniej spadnie zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych.

"W czerwcu portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 4,0 mld zł. Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie zwłaszcza w papierach średnio- i długoterminowych (przyrost o 5,6 mld zł dla zapadalności powyżej 3 lat). W lipcu najprawdopodobniej odnotujemy spadek zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych, głównie ze względu na wykup obligacji zapadających 25 lipca. Część tych środków zapewne reinwestowana została na przetargu 28 lipca, co jednak - z uwagi na datę rozliczenia przypadającą już w sierpniu - widoczne będzie dopiero w danych za kolejny miesiąc" - napisał Nowak.