Rząd zafunduje małą rewolucję punktom obracającym miliardami złotych: ujmie im obowiązków, ale da KNF możliwość ich zamykania.
Biura usług płatniczych (BUP), znane bardziej jako okienka kasowe, w których co miesiąc wiele osób reguluje swoje rachunki, czekają duże zmiany – wynika z informacji DGP. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie w ustawie o usługach płatniczych przesłanki do wykreślenia biura usług płatniczych z rejestru.
– Obecnie trwają prace legislacyjne nad kilkoma obszarami dotyczącymi rynku usług płatniczych – informuje resort w odpowiedzi na pytania DGP o jego plany wobec okienek kasowych. – Proponuje się umożliwienie KNF wykreślenia biura usług płatniczych z rejestru z urzędu, bez przeprowadzania postępowania administracyjnego, w przypadku trzykrotnego nieodebrania korespondencji przez biuro usług płatniczych, gdy przepisy KPA nie pozwalają na uznanie doręczenia za skuteczne – wyjaśnia ministerstwo.
Taki kierunek prac chwali Komisja Nadzoru Finansowego, która już w 2013 r. proponowała zmiany w nadzorze.
– Wielokrotnie podnosiliśmy, że dotychczasowy nadzór KNF nad biurami usług płatniczych jest mało efektywny, chociażby z uwagi na brak możliwości wykreślenia takiego podmiotu z rejestru, gdy nie wywiązuje się on z obowiązków na nim ciążących – mówi Maciej Krzysztoszek.
Dane komisji wskazują jednocześnie, że BUP-y, choć opornie, z roku na rok coraz lepiej radzą sobie z obowiązkami informacyjnymi. W tym roku już 90 proc. z ponad 1,3 tys. zobowiązanych podmiotów podało komisji informacje o liczbie i wartości przekazów pieniężnych zrealizowanych w I kw. Rok wcześniej było to 83 proc.
Według najnowszych danych KNF w I kw. tego roku okienka kasowe zrealizowały 9 mln przekazów pieniężnych o wartości niemal 1,5 mld zł. To odpowiednio o 7 i 9,5 proc. więcej niż rok temu. Na popularności BUP-y zyskiwały także w 2015 r., kiedy zrealizowały 34,8 mln przekazów wartych 5,7 mld zł. Znacznie gorzej niż z obsługą klientów biura radzą sobie z wykonywaniem obowiązków wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Według wyliczeń DGP od początku tego roku komisja nałożyła na nie sankcje już ponad 200 razy. To jedne z najczęściej karanych przez nadzór podmiotów. Nie ma posiedzenia, na którym komisja nie zastosowałaby sankcji wobec przynajmniej kilku okienek.
– Najczęstsze przypadki dotyczą nieprzekazania KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w danym kwartale, jak również niezłożenia do KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia – wylicza Maciej Krzysztoszek z KNF.
Zwykle są to kary rzędu 400–900 zł, choć w tym roku zdarzyły się dwie w wysokości 5 tys. zł. Wydają się niskie, ale jak wskazują działające w tej branży osoby, bywają bardzo dotkliwe, bo okienka często prowadzą drobni, jednoosobowi przedsiębiorcy.
ikona lupy />
Ponad 5 000 000 000 zł rocznie / Dziennik Gazeta Prawna
– Wielu gubi się w specyficznym języku przepisów albo zwyczajnie zapomina o terminach. To ich oczywiście nie usprawiedliwia, ale dla działającego w pojedynkę okienka kilkaset złotych kary może być bolesne – wskazuje jeden z rozmówców DGP.
W sumie od stycznia komisja ukarała okienka kasowe na kwotę przekraczającą 192 tys. zł. W 2015 r., licząc od końca kwietnia, kiedy nadzór po raz pierwszy w historii ukarał BUP-y, kar było ponad 270 na ponad 218 tys. zł.
W grę wchodzą jednak również rozwiązania korzystne dla prowadzących BUP-y. – Ministerstwo rozważa ponowne kompromisowe podejście do kwestii zmniejszenia obciążeń finansowych dla biur usług płatniczych oraz włączenie odpowiednich zmian w zakresie modyfikacji zasad nadzoru nad nimi do jednego z obecnie procedowanych projektów ustaw – zapowiada MF.
Ministerstwo rozważa m.in. zniesienie obowiązku zawierania przez BUP-y umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia i wprowadzenie wymogu informowania klientów o posiadaniu takiego zabezpieczenia bądź o jego braku. Ta druga grupa miałaby stosować inne formy zabezpieczenia pieniędzy, które przechodzą przez ich ręce. MF nie podaje jeszcze, jakie rozwiązania bierze pod uwagę. Do tego dochodzi wprowadzenie zryczałtowanej opłaty rocznej na pokrycie kosztów działań podejmowanych przez KNF. Obecnie opłaty na pokrycie kosztów nadzoru uzależnione są od wartości wykonanych transakcji płatniczych. W grę wchodzi też ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec nadzorcy.