Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie ustanowiła z dniem 25 maja br. zarządcę komisarycznego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej w Kędzierzynie–Koźlu (Twojej SKOK) - podała KNF w środowym komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego w Twojej SKOK został powołany Tomasz Łopianiak - poinformowała KNF. Jak podkreślono, "jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji".

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy" - podkreśliła KNF w komunikacie.

Według niej zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego Twojej SKOK na dzień objęcia funkcji oraz do poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarządca ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego "realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy".

Zarządca ma kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych - dodała komisja.

KNF zaznaczyła jednocześnie, że jej decyzja "nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK". "Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie" - podkreślono.

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK Mariusz Wielebski w przesłanym do mediów komunikacie wskazał, że Kasa Krajowa "po raz kolejny stwierdza ze zdziwieniem", że środek nadzorczy, zastosowany wobec spółdzielczej kasy, jest niewspółmierny do podanych w komunikacie celów wprowadzenia zarządcy.

"W naszej ocenie władze Twojej SKOK działały na rzecz jej wzmocnienia. Kasa Krajowa stoi na stanowisku, że do czasu zakończenia trwających w Twojej SKOK procesów naprawczych i późniejszej oceny efektów działań dotychczasowych władz nic nie uzasadniało podjęcia tak daleko idącej decyzji, ograniczającej spółdzielcze uprawnienia członków Twojej SKOK" - ocenił w komunikacie Wielebski.