Pozytywne czynniki w gospodarce USA wciąż przeważają nad negatywnymi – oceniła w poniedziałek prezes Rezerwy Federalnej Jannet Yellen w trakcie przemówienia na sympozjum w Filadelfii.

"Wciąż uważam, że stopy procentowe powinny być z biegiem czasu podnoszone stopniowo w celu zapewnienia stabilności cen oraz maksymalnego, zrównoważonego zatrudnienia" – powiedziała Yellen.

Jednocześnie Yellen nie zasugerowała, kiedy Fed miałby zdecydować się na kolejną podwyżkę. W trakcie swojego poprzedniego wystąpienia pod koniec maja szefowa Fed stwierdziła, że podwyżka jest możliwa w „kolejnych miesiącach”. Tym razem zrezygnowała jednak z tego stwierdzenia.

Po wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, opublikowanych w piątek, w ocenie rynku spadło prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed na najbliższych posiedzeniach.

Z piątkowego raportu Departamentu Pracy USA wynika, że w gospodarce USA w maju przybyło 38 tys. miejsc pracy, podczas gdy analitycy oczekiwali 160 tys. Jest to najgorszy wynik wskaźnika zatrudnienia w USA od jesieni 2010 roku. Dodatkowo w dół zrewidowane zostały dane o zatrudnieniu za ostatnie dwa miesiące, o minus 59 tys. Trzymiesięczna średnia dla wskaźnika wzrostu zatrudnienia spadła do 116 tys. i jest to najsłabszy wynik od 2012 roku.

Dane z rynku pracy za maj były "rozczarowujące" - stwierdziła Yellen w poniedziałek. Jednocześnie jednak, wskazała również na pozytywne składowe raportu, takie jak wzrost wynagrodzeń godzinowych.

"Należy obserwować sygnały spowolnienia tempa kreacji nowych miejsc pracy. Jeśli majowy raport był wyjątkiem, lub też miałby odzwierciedlać tymczasowe spowolnienie aktywności w gospodarce USA na początku roku, wtedy sytuacja na rynku pracy powinna ponownie ulec poprawie" – powiedziała Yellen.

Z danych Departamentu Pracy USA wynika, że stopa bezrobocia w USA w maju wyniosła 4,7 proc., wobec 5,0 proc. w kwietniu. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 0,2 proc. mdm, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc wcześniej po korekcie i wobec wzrostu o 0,3 proc. przed korektą.

Dane z rynku pracy przekładają się na oczekiwania rynku terminowego co do przyszłości polityki Fed. Z notowań kontraktów na stopę Fed wynika, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp na czerwcowym posiedzeniu Fed spadło do 2 proc. z 28 proc. na koniec maja, a na lipcowym - do 29 proc. z ponad 50 proc. na koniec maja.