W przypadku działalności nierejestrowanej kluczowe jest osiąganie miesięcznego przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75 proc. pensji minimalnej. Są z tym jednak coraz większe problemy. Tymczasem, zdaniem eksperta, rozwiązanie jest bardzo proste. Co ułatwiłoby prowadzenie działalności nierejestrowanej? Jakie zmiany są potrzebne?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Zgodnie z definicją prezentowaną na rządowej stronie biznes.gov.pl, działalność nierejestrowanato forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).Najważniejszym warunkiem, który sprawia, że działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą, jest osiąganie miesięcznego przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75 proc. pensji minimalnej. Jeśli w danym miesiącu pułap ten zostanie przekroczony, wówczas powstaje obowiązek rejestracji firmy. Od momentu przekroczenia limitu przychodu osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną ma 7 dni na zarejestrowanie takiej działalności w CEIDG.

Działalność nierejestrowana i problemowe limity

W aktualnym stanie prawnym przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej istotna jest kwestia miesięcznego limitu przychodów. Jak zauważa Piotr Juszczyk, jest z tym duży problem.

W odniesieniu do osób, które zarabiają na przykład sezonowo lub tworzą przez dłuższy czas jakiś produkt, a następnie go sprzedają, pojawia się problem. Dlaczego? Ponieważ wartość przychodu może w takiej sytuacji przekroczyć próg 3181,50 zł, zmuszając tym samym do założenia działalności gospodarczej zauważa Piotr Juszczyk

Ekspert: "Potrzebna jest zmiana limitu miesięcznego na roczny"

O potrzebie zmian mówi się od dawna wskazujące różne rozwiązania tej kwestii.

W mojej ocenie rozsądnym byłaby zmiana limitu miesięcznego na roczny. Przychody wówczas nie mogłyby przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym np. w 2024 r. pilnowalibyśmy limitu rocznego w wysokości 38439 zł. W efekcie łączny limit w roku byłoby taki sam, ale rozwiązanie zdecydowanie korzystniejszy, ze względu na brak limitu miesięcznego – mówi Piotr Juszczyk i dodaje, że roczny próg to większą elastyczność i ułatwienie prowadzenia działalności nierejestrowanej.