Prognoza wzrostu polskiego PKB opublikowana w środę przez OECD nie doszacowuje potencjału popytu konsumpcyjnego sektora prywatnego, wynikającego z programu 500+ - napisało MF w komunikacie.

W środowym raporcie OECD obniżyło prognozę wzrostu PKB Polski do 3 proc. z 3,5 proc. wcześniej oraz utrzymało prognozę wzrostu na poziomie 3,5 proc. w 2017 r.

"Ministerstwo Finansów, podobnie jak Narodowy Bank Polski (marcowy Raport o inflacji) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc. Źródłem względnego pesymizmu ekspertów OECD wydaje się być niedocenienie skali zmian popytu konsumpcyjnego sektora prywatnego (gł. gospodarstwa domowe). OECD w swojej prognozie założyło, że popyt ten zwiększy się realnie w 2016 r. o 3,0 proc., czyli dokładnie w tempie, jakie obserwowano w roku ubiegłym" - napisano w komunikacie.

"Tymczasem już w I kw. 2016 r. dynamika realna spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rdr. Należy zauważyć, że był to kwartał, w którym nie ujawniły się jeszcze efekty Programu 500+, które w kolejnych miesiącach, obok silnej poprawy obserwowanej na rynku pracy, powinny stanowić istotne wsparcie dla przyspieszenia tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego i w konsekwencji tempa wzrostu PKB" - dodano.