Mocny wzrost produkcji. W kwietniu sprzedaż przemysłu była o 6 proc. większa niż rok wcześniej – podał GUS. Nawet po oczyszczeniu danych z tzw. czynników sezonowych (jak różnica w liczbie dni roboczych) produkcja wzrosła o 5,7 proc. To może być zasługa utrzymującego się solidnego popytu w kraju. Wskazują na to inne dane GUS, o sprzedaży detalicznej.
W kwietniu była nominalnie o 3,2 proc. wyższa niż rok wcześniej, realny wzrost wyniósł o 5,5 proc. Wyraźnie zwiększyła się sprzedaż tzw. dóbr trwałego użytku, jak meble czy sprzęt RTV-AGD, o odpowiednio ponad 22 proc. i 15 proc.
Szybki wzrost płac. Przeciętne wynagrodzenie w firmach wzrosło w kwietniu – według GUS – o 4,6 proc. w porównaniu z kwietniem 2015 r. W marcu wzrost wynosił 3 proc. Ekonomiści sądzą, że w kolejnych miesiącach wzrost płac będzie się utrzymywał w okolicach 4 proc., a presja płacowa w firmach będzie się nasilać. GUS podał również dane o zatrudnieniu. W ciągu kwietnia w dużych firmach niefinansowych przybyło 3 tys. etatów. To najlepszy kwietniowy wynik od 2011 r.
Roczna zmiana produkcji przemysłowej / Dziennik Gazeta Prawna
Mniej kredytów konsumpcyjnych. W I kwartale Polacy wzięli mniej kredytów konsumpcyjnych, ale jeśli już pożyczali, to większe kwoty niż rok temu – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Banki udzieliły 1,62 mln kredytów konsumpcyjnych na kwotę 18,9 mld zł – liczba pożyczek spadła o 6,5 proc., ich wartość o 1,3 proc. Kredytów o wartości powyżej 50 tys. zł było o prawie 3 proc. więcej niż rok wcześniej. O 10 proc. spadła liczba umów na wydanie kart kredytowych.
Inflacja w USA wyżej od prognoz. Ceny płacone przez konsumentów w kwietniu urosły o 0,4 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 0,3 proc. W skali roku inflacja w USA wyniosła 1,1 proc. Dane o dynamice cen stanowią ważną przesłankę przy podejmowaniu decyzji przez Fed w sprawie stóp procentowych.
Rośnie popyt w brytyjskiej gospodarce. Sprzedaż detaliczna w kwietniu w Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca i 4,3 proc. rok do roku. To znacznie powyżej oczekiwań ekonomistów. Dobrym danym z handlu towarzyszyły informacje z rynku pracy: liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu wyniosła 2,4 tys. względem spodziewanych 4 tys. Brytyjska gospodarka ma natomiast problem z niską inflacją, w poprzednim miesiącu wyniosła ona 0,1 proc. w skali roku i 0,3 proc. w ujęciu rocznym i była poniżej prognoz.
Żywność na świecie nieco droższa. Indeks cen dla podstawowych produktów żywnościowych (zboża, oleje, nabiał, mięso i cukier) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wzrósł w kwietniu o 0,8 proc. Ale w skali roku mamy nadal spadki rzędu 10 proc.