Agencja Moody's utrzymała rating dla Polski. Zmieniła wyłącznie perspektywę ratingową ze stabilnej na negatywną. Uzasadnienie agencji wskazuje, że decyzja nie ma charakteru politycznego. Nie można jej jednak zignorować, ponieważ ma realny wpływ na atrakcyjność polskiej gospodarki i wizerunek naszego kraju w oczach zagranicznego biznesu.

Nasza gospodarka, z ekonomicznego punktu widzenia, ma się dobrze. Jest stabilna i zrównoważona, jednak ze względu na polityczne zawirowania, złoty w ostatnich tygodniach stał się najsłabszą walutą z rynków wschodzących, mimo że delikatnie umacniał się w stosunku do walut bazowych na "ostatniej prostej" przed decyzją w sprawie ratingu.

Zmiana perspektywy dla Polski wynika m.in. z ryzyka fiskalnego związanego ze wzrostem wydatków państwowych, planu obniżenia wieku emerytalnego czy niejasności związanych z ustawą frankową. Pikanterii dodaje fakt, że jest możliwe podniesienie kwoty wolnej od podatku. Takie decyzje mogą sprawić, że w następnych latach Polska przekroczy próg deficytu budżetowego na poziomie 3% PKB. Zawirowania na rynku walutowym są bardzo realne, ale złoty będzie bardziej podatny na wpływy makroekonomiczne. Polska waluta będzie reagować na stan gospodarki w Chinach czy brak stabilizacji gospodarczo-politycznej w całej Europie Środkowej.

Konrad Mikołajko, Head of Support Patron FX