W dniach 8-9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jak podano, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Wcześniej analitycy mBanku podali, że dzisiejszy konsensus jest zgodny, iż nie dojdzie do zmiany stóp procentowych. "Rada będzie za to mogła się odnieść się do wpływu przedłużenia tarczy żywnościowej oraz mrożenia cen energii na ścieżkę inflacji. Dodatkowo powstał nowy projekt budżetu (tu zgodnie z oczekiwaniami - nieco bardziej ekspansywnie), choć nadal nie ma tu pewności odnośnie do ostatecznego kształtu ustawy. Ten element niepewności można więc uznać nadal jedynie za częściowo rozwiązany i to w kierunku oczekiwanym przez RPP (co stało z kolei za przerwaniem obniżek stóp)" - czytamy.

Z kolei analitycy PKO przekazali, że "RPP trwa w śnie zimowym" i zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy bez zmian.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Polski Instytut Ekonomiczny poinformował, że ważnym elementem dla dalszych decyzji będzie projekcja marcowa i potwierdzenie hamowania presji cenowej w I kwartale roku. Istotne będą również działania innych banków centralnych w tym EBC.

"W 2024 roku RPP najprawdopodobniej dokona 2-3 obniżek. Oczekujemy, że do końca 2024 roku stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,75 proc., co jest zgodne z konsensusem prognoz FocusEconomics" - podano.

"Dalsze hamowanie wzrostu cen może zachęcić radę do dalszych obniżek" - czytamy.