Pekao i BOŚ mają portfele hipotek frankowych. Pierwszemu nie przeszkadza to jednak w osiąganiu rekordowych zysków.

– Jeśli nastąpią zmiany w zarządzie, chcemy, by następcy mieli jak największy komfort, jeśli chodzi o dostęp do informacji, wiedzę o tym, jakie są priorytety, najistotniejsze procesy, by zmiana nastąpiła w jak najbardziej bezpieczny sposób dla naszych klientów, pracowników i banku – tak Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, odpowiedział w trakcie środowej konferencji prasowej na pytanie o wpływ na bank niedawnych wyborów. Główni akcjonariusze Pekao to kontrolowane przez państwo Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, a sam Skiba, zanim został prezesem banku, pełnił funkcję wiceministra finansów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Politycy przymierzający się do tworzenia nowego rządu zapowiadają w państwowych spółkach zmiany kadrowe.

Bank Pekao, drugi pod względem wielkości gracz na naszym rynku, przedstawiał wczoraj wyniki finansowe za III kw. Jego aktywa przekroczyły 300 mld zł, a zarobił w tym czasie 1,7 mld zł. Był to trzeci z rzędu kwartał rekordowych zysków w historii banku. Rezultat z poprzednich trzech miesięcy został poprawiony o 23 mln zł. W porównaniu z III kw. ub.r. jest poprawa o prawie 2,3 mld zł – wtedy zostało zaksięgowane ok. 2 mld zł kosztów wakacji kredytowych.

Na wyniki Pekao, podobnie jak innych krajowych banków, korzystnie działają wysokie stopy procentowe. W trzy miesiące na różnicy oprocentowania między kredytami i posiadanymi obligacjami a przyjętymi depozytami klientów bank zarobił 3 mld zł. Marża odsetkowa czwarty kwartał z rzędu utrzymywała się powyżej 4 proc. W latach 2012–2022 utrzymywała się ona średnio na poziomie 2,9 proc.

Tak samo jak konkurenci Pekao nie rośnie w dochodach prowizyjnych. Te były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody z opłat uzyskane od klientów urosły o 5 proc., do 913 mln zł, ale ten wzrost w znacznej mierze skonsumowały wyższe o 16 proc. koszty prowizji.

Rekordowe przychody przekładają się nie tylko na nienotowane wcześniej zyski. Koszty były w III kw. o jedną piątą wyższe niż rok wcześniej. To w głównej mierze efekt rosnących płac oraz wzrostu zatrudnienia. Jeszcze kilka lat temu Pekao wyznaczał trendy w ograniczaniu liczby pracowników. W pierwszych trzech kwartałach przybyło tam jednak prawie 300 etatów. Zatrudnienie przekroczyło poziom 12,7 tys. i jest na podobnym poziomie jak dwa lata wcześniej.

Zanim w 2017 r. nastąpiła repolonizacja Pekao, bank był kontrolowany przez włoską grupę UniCredit. Zagraniczny właściciel nie zgadzał się na udzielanie kredytów walutowych w czasie boomu na hipoteki frankowe, bank ma jednak ich niewielki portfel odziedziczony w wyniku przejęcia. Od kilku tygodni realizuje własny pomysł ugód. W ich ramach oferuje klientom możliwość przeliczenia hipoteki frankowej tak, jakby od początku była kredytem w złotych, oprocentowanym na 2 proc. (jak w działającym od kilku miesięcy programie rządowym). Wśród osób, z którymi dotychczas skontaktował się bank, 90 proc. wyraziło zainteresowanie takim pomysłem.

Kredyty frankowe mają większy wpływ na wyniki innej instytucji, która przedstawiła w środę rezultaty za III kw. Chodzi o Bank Ochrony Środowiska, kontrolowany przez państwowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego aktywa wynosiły w końcu września niespełna 22 mld zł. BOŚ miał w III kw. 22,9 mln zł zysku netto, o prawie 30 proc. mniej niż rok wcześniej. W pierwszych trzech kwartałach zarobił 78,7 mln zł wobec 115,9 mln zł rok wcześniej. Tam również ma miejsce wzrost przychodów, ale obciążeniem są hipoteki walutowe. W III kw. przeznaczył 75,2 mln zł na rezerwę na „ryzyko prawne kredytów hipotecznych”. I także stara się o ugody z klientami, niedawno zwiększył ich atrakcyjność. – Korzystniejsze warunki wiążą się z lepszym kursem przeliczenia kredytu. Niektóre banki stosują bufor wynoszący 0,5–1 zł (podnoszący wysokość zobowiązania klienta – red.). My też to stosowaliśmy, ale obecnie tak już nie robimy. To upraszcza zawieranie ugód – mówił wczoraj Paweł Trętowski, członek rady nadzorczej oddelegowany do kierowania zarządem. ©℗

Wyniki Banku Pekao / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe