W ocenie analityków potencjał zwyżkowy w notowaniach złotego wyczerpuje się, a impulsem do dalszych wzrostów mogłyby być dobre dane z gospodarki. Na rynku długu może w najbliższych dniach nastąpić stabilizacja lub wzrosty rentowności.

Zdaniem Konrada Ryczko, analityka DM BOŚ, potencjał aprecjacyjny złotego został w dużej mierze zrealizowany, a inwestorzy potrzebowaliby nowych impulsów do dalszego kupowania polskiej waluty.

"Ostatnie sesje na rynku PLN nie przyniosły większych zmian po tym, jak rynek zdyskontował sygnały płynące z posiedzeń EBC oraz FED" - napisał w porannej nocie.

Dodał, że obecnie uwaga rynków może zostać znów skierowana na krajowe dane makro oraz perspektywy polityki monetarnej.

"Ujemna inflacja bazowa, połączona z ostatnimi minutes wskazuje, iż istnieje prawdopodobieństwo obniżek stóp przez RPP, jednak jest ono ograniczone" - napisał.

Analityk ocenił, że na parze USD/PLN duża formacja tzw. głowy z ramionami wskazuje na możliwe dalsze spadki w wycenie dolara, jednak zestawienie to zależne jest od wydarzeń na głównej parze walutowej (EUR/USD).

Dodał, że w przypadku EUR/PLN "kurs oscyluje blisko wsparcia na 4,2350-4,2550 PLN, które sugeruje możliwe odreagowanie w górę".

Końca wzrostów kursu złotego oczekują również analitycy PKO PB.

"Niemniej, jeszcze w najbliższych dniach/tygodniach najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja kursu EUR/PLN na obecnych poziomach, ale już w kolejnych miesiącach roku prognozowana jest stopniowa jego aprecjacja powyżej poziomu 4,40" - podali w komentarzu.

Ekonomiści Banku Pekao spodziewają się z kolei, że w nadchodzących dniach rentowności długu skarbowego pozostaną stabilne lub będą zwyżkowały.

"W najbliższych dniach oczekujemy wahań rentowności w okolicy 1,45-1,50 proc. (2Y), 2,10-2,20 proc. (5Y) oraz 2,80-2,95 proc. (10Y)" - napisali w raporcie analitycy Banku Pekao.

Większość porannych raportów wskazuje ponadto, że w przedświątecznym tygodniu aktywność inwestorów na krajowym rynku walutowym oraz dłużnym będzie się systematycznie zmniejszać.

pn. pt. pt.
9.30 16.20 9.35
EUR/PLN 4,2627 4,2648 4,2691
USD/PLN 3,7905 3,7768 3,7847
CHF/PLN 3,899 3,9023 3,9123
EUR/USD 1,1249 1,1293 1,128
OK0717 1,33 1,34 1,34
PS0421 2,12 2,12 2,12
DS0726 2,79 2,80 2,81