W opinii ministra skarbu jest to konieczne, biorąc pod uwagę trudną sytuację KGHM, związaną ze spadającymi cenami miedzi na światowych rynkach.