Prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen uważa, że warunki finansowe w USA pogorszyły się i są mniej korzystne dla wzrostu gospodarczego. Yellen ponownie podkreśliła, że Fed oczekuje, iż podwyżki stóp procentowych w USA będą przebiegały stopniowo.

Yellen oceniła, że gorsze warunki finansowe w USA - gdyby miały się utrzymać - mogłyby negatywnie wpłynąć na perspektywy wzrostu gospodarczego w USA.

„Pomimo tego postępujący wzrost zatrudnienia oraz szybszy wzrost wynagrodzeń powinny wspierać wzrost realnych dochodów i tym samym wydatków konsumpcyjnych. Światowy wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć z biegiem czasu wspierany przez akomodacyjną polityką monetarną za granicami USA” – wskazała Yellen.

"Fed oczekuje, że inflacja w USA powróci do 2-proc. celu w średnim okresie" – oświadczyła.

Yellen zadeklarowała, że polityka monetarna w USA nie jest na ściśle określonym kursie.

"Widać, że rynki odebrały komentarze Yellen jako +gołębie+, a to spowodowało spadek kursu dolara i wpłynęło na wsparcie cen metali przemysłowych" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg rynku surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.