Środowa decyzja RPP jest zgodna z konsensusem PAP - żaden z 21 ankietowanych wcześniej ekonomistów nie wskazywał na możliwość zmiany poziomu stóp NBP na lutowym posiedzeniu RPP. Zdaniem większości ekonomistów biorących udział w poniedziałkowej ankiecie PAP RPP nie zmieni w tym roku obecnego poziomu stóp procentowych.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp w marcu ubiegłego roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.

Reklama

Kolejne, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 10-11 marca (czwartek-piątek).

ZMIANY W SKŁADZIE RPP

Reklama

Zgodnie z ustawą i NBP w skład Rady wchodzą przewodniczący Rady, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Ustalenia Rady podejmowane są w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

20 stycznia wygasły kadencje powołanych przez Sejm Andrzeja Bratkowskiego oraz Elżbiety Chojny-Duch. 24 stycznia wygasły kadencje "senackich" członków RPP: Andrzeja Rzońcy, Jerzego Hausnera oraz Jana Winieckiego.

Senat 13 stycznia powołał do RPP Jerzego Kropiwnickiego, Eugeniusza Gatnara oraz Marka Chrzanowskiego, którzy tego samego dnia złożyli w Senacie przysięgę. Ich kadencje rozpoczęły się 25 stycznia.

W sobotę, 30 stycznia Sejm powołał do RPP Grażynę Ancyparowicz oraz Eryka Łona. Szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla poinformował PAP, że nowo powołani członkowie RPP złożą przysięgę przed Sejmem 10 lutego. Tego dnia rozpocznie się ich kadencja w RPP.

9 lutego wygasa kadencja powołanej przez Sejm Anny Zielińskiej-Głębockiej. PiS zgłosiło na jej miejsce kandydaturę Henryka Wnorowskiego, dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

19 lutego wygasają kadencje członków RPP powołanych przez prezydenta: Adama Glapińskiego oraz Andrzeja Kaźmierczaka.

Kadencja prezesa NBP oraz przewodniczący RPP Marka Belki upływa 11 czerwca tego roku.

Kadencja Jerzego Osiatyńskiego - powołanego do RPP przez prezydenta - wygasa 20 grudnia 2019 r.