Wiceminister finansów Leszek Skiba, a także Piotr Koziński i Jerzy Szmit zostali powołani do rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, podał bank.

"Minister Finansów dokonał 18 stycznia 2015 r. następujących zmian w składzie rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego: powołał na przewodniczącego rady podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skibę, powołał na członków rady Piotra Kozińskiego oraz Jerzego Szmita, odwołał ze składu rady Pawła Olszewskiego"

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zapewnia finansową obsługę programu MdM.