Analityk firmy doradczej DNA Rynków Paweł Cymcyk uważa, że rynek pracy w Polsce staje się rynkiem pracownika, co zwiększa szanse na wzrost płac. Ekspert dodaje, że wprawdzie rosnąca inflacja sprawi, że wzrost wynagrodzeń będzie przez Polaków mniej odczuwalny, ale i tak ich sytuacja finansowa będzie się poprawiać.
Lepsze od oczekiwań okazały się dane o wzroście zatrudnienia. GUS poinformował, że ten wskaźnik wzrósł w grudniu o 1,4 procent rok do roku. Eksperci spodziewali się odczytu na poziomie 1,1 do 1,2 procent.

Paweł Cymcyk uważa, że w Polsce coraz łatwiej będzie znaleźć pracę, między innymi dzięki programom aktywizacji bezrobotnych. GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło w grudniu 4 tysiące 515 złotych i 28 groszy.