Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł minus 0,6 proc. rdr, a mdm ceny spadły o 0,1 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 proc. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.