Wskaźnik ocen obecnej sytuacji zniżkował jednak do 13,5 pkt. z 16,0 pkt. poprzednio. Wzrósł za to indeks oczekiwań i wyniósł 18,0 pkt. wobec 14,3 pkt. miesiąc wcześniej.