Wskaźnik koniunktury dla przemysłu spadł o 0,4 pkt w skali miesiąca do -11,5 pkt, dla sektora usług wyniósł 0,1 pkt, czyli wzrósł o 0,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej w listopadzie odnotował wzrost do -11,5 pkt z -13,4 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł 1 pkt wobec 1,9 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym wzrósł do -23,7 pkt w listopadzie z -24,4 pkt miesiąc wcześniej.