"ING zdecydował o zakończeniu finansowania nowych elektrowni zasilanych węglem oraz kopalni węgla energetycznego na świecie, ze skutkiem natychmiastowym. ING nie będzie także finansował żadnych nowych klientów, których biznes jest w ponad 50 proc. zależny od działalności elektrowni zasilanych węglem lub kopalni węgla energetycznego" - napisano w komunikacie banku.

ING zaznaczył, że będzie honorował dotychczasowe porozumienia z klientami. "Idąc dalej, będziemy redukować naszą globalną ekspozycję kredytową w sektorach powiązanych z węglem" - napisano. W komunikacie wyjaśniono, że zaostrzona polityka wobec węgla jest związana z uczestnictwem ING w Konferencji Klimatycznej ONZ w Paryżu.

Reklama

ING poinformował, że w 2014 r. 43 proc. finansowania, które grupa kieruje na projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, trafia do źródeł odnawialnych (energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i geotermalnej). W 2009 r. było to 23 proc.