"W danym miesiącu te same obligacje nie będą wystawiane na więcej niż jednym przetargu. Terminy przeprowadzania przetargów zostały zaplanowane na czwartek, z wyjątkiem przetargu w dniu 21 października 2016 r. (przetarg w piątek)" - czytamy w komunikacie.

W zależności od sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza, w szczególności rezygnacja z przeprowadzania przetargu. Szczegółowe informacje będą podawane w kwartalnych i miesięcznych planach podaży, podano dalej.

"W zależności od sytuacji rynkowej możliwe będzie organizowanie przetargów zamiany obligacji. Będą się one mogły odbywać w innych terminach niż przetargi sprzedaży obligacji lub zamiast jednego z tych przetargów" - napisał też resort.

"Emisja bonów będzie się odbywać w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej. Przetargi bonów będą odbywać się nieregularnie w zależności od potrzeb (mogą być organizowane w dowolnym dniu tygodnia)" - czytamy dalej.

Resort podał, że prosi o przesłanie opinii na temat przedstawionej propozycji, w szczególności dat przetargów obligacji w marcu (drugi przetarg w dniu 17 marca albo 24 marca) oraz listopadzie (drugi przetarg w dniu 17 listopada albo 24 listopada).