Enea zapowiadała w czwartek, że zwróci się o wznowienie postępowania i wydłużenie zapisów w wezwaniu na Bogdankę w celu uzyskania zgody UOKiK.

Zgoda UOKiK jest jednym z warunków skuteczności wezwania. Postępowanie przed Prezesem UOKiK-u zostało na wniosek Enei zawieszone, po tym jak rada nadzorcza Bogdanki zaproponowała zmiany w statucie spółki ograniczające możliwość wykonywania prawa głosu do 10 proc.

Czwartkowe walne nie podjęło jednak uchwały w sprawie zmian w statucie spółki.

"Przewidywanym przez wzywającego nowym terminem na ziszczenie się warunku prawnego wezwania jest 20 października 2015 r. W przypadku nieziszczenia się powyższego warunku przed wskazanym terminem, termin przyjmowania zapisów w wezwaniu może ulec kolejnemu wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu" - napisano w wezwaniu.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 26 października, a rozliczenia transakcji - 29 października.

Enea wezwała do sprzedaży 21.962.189 akcji Bogdanki, uprawniających do 64,57 proc. głosów na WZA spółki. Cena wynosi 67,39 zł za papier. W wyniku wezwania Enea chce mieć 22.448.969 akcji Bogdanki, uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów.