Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 609 mln zł do 748 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.683,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.674,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.631-1.795 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2015 roku wyniósł 757,4 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 713,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 703 mln zł do 730 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2015 roku 375,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów na poziomie 363,1 mln zł.(PAP)