"W ocenie Ministerstwa Gospodarki, struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego zrównoważony charakter i pozwala na optymistyczną ocenę perspektyw gospodarczych Polski w najbliższych kwartałach" - napisano w komunikacie.

"Oczekujemy zbliżonej dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszym półroczu, a przy braku występowania znaczących zaburzeń zewnętrznych, w drugiej połowie roku wzrost może być zbliżony do 4 proc." - dodano.

GUS podał, że PKB w I kwartale 2015 roku wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,3 proc. rdr w IV kwartale 2014 r.