Jednocześnie jednak w raporcie napisano, że „kilku” członków FOMC było zdania, że gospodarka USA będzie gotowa do podwyżek stóp procentowych w czerwcu.

Amerykańscy bankierzy centralni oceniają, że obserwowane w ostatnim czasie spowolnienie wzrostu w gospodarce USA ma przejściowy charakter – napisano w „minutes”.

W raporcie wskazano, że członkowie FOMC wciąż zakładają, iż gospodarka USA po spowolnieniu w pierwszym kwartale powróci do „umiarkowanego” tempa wzrostu.