Polska gospodarka rozwija się stabilnie i nie jest wykluczone, że pod koniec roku dynamika wzrostu PKB zbliży się do 4%, uważają analitycy. Dobre informacje z gospodarki przesądzają o pozostawieniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na obecnym poziomie.

Według szybkiego szacunku przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), produkt krajowy brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,5% r/r w I kw. 2015 r. wobec 3,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Szesnastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł średnio średnio 3,38% (prognozy wahały się od 3% do 3,7%).

Dane okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych. Podobnie jak przedstawiciele GUS, również analitycy uważają, że wskazują one na stabilne tempo wzrostu gospodarki. Polskiej gospodarce pomaga nie tylko w miarę wysoki poziom popytu wewnętrznego, ale również poprawa sytuacji w strefie euro, a w szczególności w Niemczech. Większość analityków oczekuje kolejnych pozytywnych informacji z gospodarki i systematycznego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Ekonomiści są zgodni, że systematyczny wzrost gospodarczy i rosnąca stopniowo inflacja sprzyja utrzymaniu stóp procentowych bez zmian w dłuższym okresie. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się również na zbyt szybkie podniesienie kosztu pieniądza. Nie jest wykluczone, że i w całym 2016 roku stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Tempo wzrostu gospodarczego będzie moim zdaniem wkraczać na coraz wyższe poziomy, w ostatnim kwartale br. znajdzie się w okolicach 4.0%r/r, a w całym 2015 r. osiągnie co najmniej 3,6%" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Prognozujemy, że wzrost w całym bieżącym roku wyniesie 3,7-3,8 proc. rdr, co oznacza, że mimo dobrego wyniku spodziewamy się przyspieszenia tempa wzrostu w kolejnych kwartałach, szczególnie w drugim półroczu" - główny ekonomista BGK Tomasz Kaczor

"Realizacja scenariusza silnego wzrostu gospodarczego i rosnącej stopniowo inflacji sprzyja utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, szczególnie, że trend aprecjacyjny na złotówce się zatrzymał" - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska.