Inflacja konsumencka wyniosła 18,4 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 13,3 proc., a towarów sięgnął 20,2 proc.. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +1,6 proc. i +1,1 proc.

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 16,6 proc. (wobec 17,2 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +2,5 proc. (wobec +2,4 proc. m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

"W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,8 proc.), rekreacji i kultury (o 2,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4 proc.) oraz mieszkania (o 0,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt proc., po 0,14 pkt proc. i o 0,13 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,7%), mieszkania (o 20,7 proc.) oraz transportu (o 23,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,97 pkt proc., 5,19 pkt proc. i 2,12 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w lutym w ujęciu r/r

(ISBnews)

  luty luty styczeń styczeń
  rdr mdm rdr mdm
         
INFLACJA OGÓŁEM 18,4 1,2 16,6 2,5
         
Inflacja towarów 20,2 1,1 17,7 2,9
Inflacja usług 13,3 1,6 13,3 1,3
         
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,0 1,8 20,6 1,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 2,4 9,8 1,2
Odzież i obuwie 6,6 -1,0 6,5 -3,8
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 22,7 0,5 21,6 8,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 13,4 0,5 13,8 1,2
Zdrowie 10,1 0,7 10,7 1,7
Transport 23,7 1,1 16,5 -1,2
Łączność 7,8 2,9 6,3 1,4
Rekreacja i kultura 16,0 2,3 16,7 2,4
Edukacja 14,0 0,7 13,9 1,4
Restauracja i hotele 17,2 1,2 17,6 1,4
Inne towary i usługi 12,8 1,0 11,9 1,7

(PAP Biznes)

pat/ osz/