Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił karę nałożoną na bank w sprawie dotyczącej stosowania tabel kursowych. Czy stanowisko wyspecjalizowanego sądu poszerzy perspektywę sądów powszechnych?
Robert Wechman radca prawny, Counsel, Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni.Kancelaria reprezentuje banki w sporach sądowych
Pomimo sugestii, że orzecznictwo dotyczące kredytów frankowych jest już ugruntowane na niekorzyść banków, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24 listopada 2022 r. (sygn. akt XVII AmA 6/21) wskazuje, że to nieprawdziwa teza. SOKiK uchylił karę nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Santander Bank Polska. W orzeczeniu poruszył kilka istotnych kwestii, które nie powinny być pomijane przez sądy powszechne rozpatrujące spory dotyczące kredytów walutowych.
W przestrzeni publicznej dominuje przekonanie, że kredytobiorcy zawierający umowy kredytowe powiązane z kursem waluty obcej nie byli świadomi ryzyka związanego ze zmiennością kursu waluty. Nie ciążył więc na nich obowiązek samodzielnego pozyskania informacji w tym zakresie, a co za tym idzie – zadbania o własne interesy. Przyjmuje się, że nawet największa niedbałość konsumenta nie wyłącza możliwości objęcia go ochroną.