Banking-as-a-service tylko bez wprowadzania w błąd – tak nadzór zareagował na informacje o planach wejścia na polski rynek ukraińskiego monobanku.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w przypadku stosowania tego typu modeli na rynku polskim, podmioty faktycznie świadczące usługi dochowywać będą najwyższych standardów w zakresie doboru kontrahentów oraz jakości i prawidłowości świadczonych usług w ramach takich modeli, a stosowane przekazy reklamowe, marketingowe oraz inne formy komunikacji z uczestnikami rynku finansowego, w tym zwłaszcza z klientami, zapewniać będą prawidłową identyfikację podmiotu faktycznie świadczącego usługi i nie będą wprowadzać w błąd co do tej okoliczności” – tak nadzór zareagował na informacje o planach wejścia na polski rynek ukraińskiego monobanku. Ma on u nas wykorzystywać markę „stereo”.

Chodzi o model banking-as-a-service, w którym nowy gracz wykorzystuje infrastrukturę licencjonowanego banku.

- Będziemy współpracować z partnerem, działającym na zasadzie bank-as-a-service z pełną europejską licencją bankową. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby ujawnić jego nazwę – informował Anatoly Rogalsky, dyrektor do spraw marketingu w monobanku w odpowiedzi na pytania DGP dotyczące statusu prawnego nowego podmiotu. W Ukrainie działając w tym modelu zdobył on prawie 7 mln klientów. Wykorzystuje licencję lokalnego Universal Banku.

W świetle przepisów polskiego prawa bankowego Universal Bank jest bankiem zagranicznym, tj. bankiem mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedyną dopuszczalną prawnie formą bezpośredniego prowadzenia przez tego typu bank działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest forma oddziału banku zagranicznego. Utworzenie oddziału banku zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydawanego po spełnieniu określonych w ustawie Prawo bankowe warunków. Podmioty zagraniczne, w tym banki zagraniczne, mogą ponadto, również po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tworzyć na terytorium RP banki krajowe w formie zależnej spółki akcyjnej” – wyjaśnia KNF. I zaznacza, że nie nie wydawała takich zezwoleń dla Universal Banku, a także „nie otrzymała wniosków o udzielenie takich zezwoleń ani też nie prowadzi postępowań w przedmiocie ich udzielenia”.

Nowy gracz miałby wykorzystywać infrastrukturę Aion Banku

Według spekulacji medialnych, w Polsce nowy gracz miałby wykorzystywać infrastrukturę Aion Banku, nowego projektu Wojciecha Sobieraja, twórcy Alior Banku, oraz powiązanej z nim spółka Vodeno. Wśród pierwszych partnerów Aion Banku była platforma e-commerce Allegro. Aion Bank jest zarejestrowany w Belgii. Depozyty jego klientów, również tych z Polski, podlegają tamtejszemu systemowi gwarantowania.

Nieoficjalnie monobank celuje w pół miliona klientów w rok od rozpoczęcia działalności, która powinna nastąpić na pełną skalę w drugim kwartale 2023 roku. W I kwartale ma ruszyć w wersji “beta”.

Monobank liczy na Ukraińców mieszkających w Polsce

Przeanalizowaliśmy rynek i oferty głównych graczy i zdaliśmy sobie sprawę że możemy zaproponować coś więcej. Chcemy dać Ukraińcom w Polsce możliwość korzystania ze zwykłych usług i pokazać Europejczykom że bankowość może być wygodna, szybka, a nawet zabawna. Mamy nadzieję że nasz projekt stanie się kamieniem milowym w integracji europejskiej Ukrainy – wyjaśniał w komunikacie Oleg Gorokhovsky, współuzałożyciel monobanku.

Uzasadnieniem dla startu w Polsce jest kilkumilionowa grupa obywateli Ukrainy. Tą interesują się jednak również krajowi gracze. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w połowie ub.r. nierezydenci mieli otwarte w krajowych bankach 1,6 mln rachunków bieżących, o prawie pół miliona więcej niż w końcu 2021 r.

– Teraz skupiamy się na Polsce. Jest kilka innych krajów, którymi jesteśmy zainteresowani, ale jest za wcześnie, aby o tym mówić - deklaruje Anatoly Rogalsky.