"Inwestorzy zagraniczni kupowali PLN również w kontekście silnej zwyżki węgierskiego forinta, który pogłębił zyski po mniejszej niż oczekiwano obniżce stóp procentowych we wtorek. Obawiamy się jednak, iż silny popyt na waluty na rynkach wschodzących, wygenerowany po ostatnim posiedzeniu Fed, może wkrótce wygasnąć. Ewentualna korekta mogłaby przesunąć EUR-PLN w stronę 4,16 i wyżej" - napisali.

Ich zdaniem do końca tygodnia złoty ma jednak szansę utrzymać zyski.

"Otwarcie przynosi wycenę EUR-PLN lekko powyżej 4,0850 z potencjalnym przedziałem wahań 4,08-4,10" - napisali.

Joanna Bachert z Biura Strategii Rynkowych PKO BP wskazuje w porannym komentarzu, że wsparciem dla złotego nadal pozostają przede wszystkim pozytywne nastroje, jakie zagościły na rynkach wschodzących po marcowym posiedzeniu Fed (oddalającym oczekiwania na czerwcowe podwyżki stóp w USA).

"Ponadto od marca EBC wystartował ze skupem aktywów europejskich w ramach programu ilościowego luzowania polityki monetarnej. Rozpoczęcie QE oznacza przepływ kapitału ze strefy euro do krajów o wyższej stopie zwrotu, w tym do Polski. Ruch ten już przekłada się na zwiększoną wycenę polskich papierów wartościowych przez rynki finansowe, a w konsekwencji na niższe oprocentowanie obligacji i innych papierów dłużnych na rynku" - napisała.

"Zainteresowanie polskimi obligacjami zwiększa popyt na złotego, co z kolei przejawia się w spadających notowaniach walut w parach z PLN. EBC zapowiedział, że miesięcznie zamierza nabywać aktywa o wartości 60 mld EUR i jak pokazują wyniki wyznaczony cel raczej będzie osiągał" - dodała.

WYDARZENIEM DNIA NA FI AUKCJA ZAMIANY

Mirosław Budzicki z Biura Strategii Rynkowych PKO BP zaznacza w porannym komentarzu, że środowa sesja przyniosła wyraźne umocnienie notowań na rynku stopy procentowej zarówno na krótkim, jak i na dłuższym końcu krzywej dochodowości.

"Kolejny dzień widać było, że rynek w większym stopniu zaczyna dostrzegać ryzyko dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednym z czynników, który wyraźnie wspierał te oczekiwania była aprecjacja złotego (EUR/PLN w okolice 4,08)" - napisał.

"Od ostatniego marcowego posiedzenia RPP stawki FRA spadły w terminach do 9x12 o 2-9 pb, a powyżej już o prawie 17-37 pb. Najdłuższe FRA21x24 jeszcze niedawno dyskontowały podwyżkę stóp procentowych o 25 pb w IV kwartale 2016 r., podczas gdy w tej chwili sygnalizują stabilizację stóp w całym przyszłym roku. Ciekawą informacją dnia był spadek stawek FRA poniżej stopy referencyjnej po raz pierwszy od końca lutego, co pokazuje, że rynek zaczyna dyskontować prawie połowę cięcia o 25 pb stóp procentowych w Polsce" - dodał.

Ekonomiści z Banku Pekao wskazują tymczasem, że w czwartek w centrum uwagi znajdzie się pierwsza w tym roku aukcja zamiany. MF zaoferuje papiery WZ0120 i PS0420 w zamian za PS0415, OK0715 i DS1015.

"Ministerstwo Finansów zaoferuje aktualny 5-letni benchmark oraz nową zmiennokuponową serię WZ0120. Sądzimy, iż rozbudzony popyt na dług, w kontekście skupu aktywów w strefie euro sprawi, iż przetarg zakończy się sukcesem. Spodziewamy się rentowności PS0420 nieznacznie powyżej 1,85 proc., a ceny WZ0120 w przedziale 99,75-99,80" - napisali w raporcie.

czwartek środa środa
8.50 15.50 9.00
EUR/PLN 4,0865 4,0849 4,0925
USD/PLN 3,7150 3,7270 3,7388
EUR/USD 1,1002 1,0958 1,0945
OK0717 1,62 1,61 1,63
PS0420 1,85 1,87 1,90
DS0725 2,19 2,22 2,25

(PAP)

jba/ ana/