Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6.857,96 zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE 6.857,96 13,9 2,5
konsensus PAP 12,9 2,0
w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE 6.507,5 2,3 0,1
konsensus PAP 2,3 0,1

(PAP Biznes)

tus/ gor/