Stworzony na podstawie ponad 150 wskaźników raport bada 7 różnych obszarów życia. Oprócz finansów publicznych czy stanu praworządności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ocenione zostały m.in. ochrona rynku pracy, jakość usług publicznych czy to, jak wygląda respektowanie zobowiązań międzynarodowych. Ambicją autorów jest porównanie danych rocznych do długookresowej mediany w danych dziedzinach. By mieć skalę porównawczą, wyliczyli więc indeks od 2014 r. Wynik w latach 2014 i 2015 był dodatni (wyniósł odpowiednio 0,10 i 0,25), co oznacza poprawę i wzrost wiarygodności; od tego czasu jest ujemny (szczegółowe dane na grafice obok). Ostatni odczyt za lata 2019-2021 to -2,08. Na wynik z całą pewnością duży wpływ miała pandemia COVID-19. Zaburzyła życie gospodarcze i ograniczyła dostęp do części danych. - W tych latach wystąpiło wiele szoków, postanowiliśmy potraktować ten okres łącznie - wyjaśnia jeden ze współautorów Andrzej Rzońca, był członek Rady Polityki Pieniężnej.
Profesor Jerzy Hausner uważa, że indeks pozwala zrozumieć zjawiska ekonomiczne. - Wiarygodność to nie jest kwestia bieżąca, ma wpływ na trendy w ekonomii. Brak inwestycji firm prywatnych jest efektem deficytu wiarygodności - podkreśla. Taki wniosek znalazł się także w raporcie.