„Oddalenie skarg kasacyjnych prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowo-administracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana zgodnie z prawem” – informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku był pierwszym przypadkiem przymusowej restrukturyzacji przeprowadzonej zgodnie z unijną dyrektywą uchwaloną po globalnym kryzysie finansowym. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez BFG w styczniu 2020 r. Od tego czasu przeprowadzono jeszcze trzy podobne operacje. Ostatnia na przełomie września i października dotyczyła Getin Noble Banku.