Generali, WARTA i PZU to laureaci klasyfikacji ogólnej I edycji zestawienia przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych najlepiej wypadł TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

DGP nie nagradza firm za produkty, nasze zestawienie bierze pod uwagę twarde dane ze sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. Wyłaniając zwycięzców klasyfikacji ogólnej rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń wzięliśmy pod uwagę audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2021 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń. Uwzględnione zostały rezultaty prawie 60 ubezpieczycieli. Za bazę porównawczą posłużyły nam analogiczne sprawozdania za 2020 rok.

Wynik poszczególnych ubezpieczycieli został obliczony na podstawie wskaźników obrazujących skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo i rentowność. Te wskaźniki to: składka przypisana brutto, aktywa razem, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny brutto (bez uwzględnienia reasekuracji), rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej) oraz wskaźnik kosztów (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej). Ogólny wynik to średnia (nieważona) punktacji w poszczególnych kategoriach. Punktację dla poszczególnych kategorii wyliczaliśmy szeregując zakłady w kolejności od najlepszego do najgorszego. Najlepszy otrzymywał 100 pkt, drugi 99 pkt, itd.

Zwycięzców, podczas gali zorganizowanej w Rzeszowie na Kongresie 590, uhonorował Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

Ubezpieczycielem z najlepszym wynikiem ogólnym, czyli najwyższą średnią punktacji w poszczególnych kategoriach, okazało się Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA, uzyskując 88 pkt.

ikona lupy />
Ranking Gwiazdy Ubezpieczeń / Dziennik Gazeta Prawna

- Dziękujemy za tę prestiżową nagrodę. To bardzo ważne, tym bardziej, że uwzględnia one wszelkie działania związane z dbałością o rentowność naszego portfela – powiedział, odbierając nagrodę, Hubert Choszczyk, dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych w Generali TU SA. Podkreślił, że jego firma ciężko pracuje na swoją pozycję, a nagroda w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń to dodatkowa motywacja do podejmowania dalszych wysiłków, aby produkty towarzystwa były jeszcze atrakcyjniejsze dla klientów.

Drugie miejsce z 86 pkt przypadło Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Na ostatnim miejscu podium uplasował się Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z wynikiem 85 pkt.

Statuetki powędrowały również w ręce gwiazd ubezpieczeń wzajemnych. Pierwsze miejsce w Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych przypadło TUW Polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych, który zgromadził 82 pkt.

- Ponad 50 lat braku wzajemności w ubezpieczeniach spowodowało swoje. TUW PZUW przywraca tę wzajemność w ubezpieczeniach korporacyjnych. Jesteśmy pierwsi na rynku, jeśli chodzi o ryzyko tego typu. Uważam, że potencjał jest duży – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

ikona lupy />
Ranking Gwiazdy Ubezpieczeń / Dziennik Gazeta Prawna

Podkreślił też, że w ciągu sześciu lat jego firma doszła od zera do pozycji pierwszego TUW-u w Polsce. – Wiele osób nie wierzyło w ten projekt, z tym większą satysfakcją stoję tu, odbierając nagrodę – dodał Rafał Kiliński.

Podkreślił, że tego typu działalność, skupiająca prawie sześciuset członków, począwszy od bardzo małych podmiotów do bardzo dużych koncernów ma sens zwłaszcza w trudnych czasach. - Komercyjny zakład ubezpieczeń musi kalkulować ryzyko od razu, tak jakby miał się zrealizować najgorszy scenariusz, natomiast zakład ubezpieczeń wzajemnych może bardziej optymistycznie spojrzeć na klienta przy zawieraniu umowy. Klient w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych jest jego członkiem – tłumaczył prezes zarządu TUW PZUW.

Kolejne nagrodzone TUW-y to AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (z 81 pkt) oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (77 pkt).

Z pełnymi wynikami Rankingu Gwiazd Ubezpieczeń będzie można się zapoznać już 28 listopada na łamach Dziennika Gazety Prawnej