Trwające spowolnienie, przy jednoczesnym wzroście rynkowych stóp procentowych, sprawiło, że inwestorzy i analitycy zaczęli wyrażać obawy o kondycję finansową nawet największych krajowych przedsiębiorstw, również tych wchodzących w skład WIG20.

Przykładem jest spadek notowań na rynku Catalyst obligacji CCC, jednego z największych producentów i sprzedawców butów w Europie. Wycena zjechała do 89 proc. wartości nominalnej. Rentowność papierów, zapadających w czerwcu 2026 r., wzrosła do 16 proc.
To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy obawy o kondycję firmy powodują spadek notowań jej obligacji. Kiedy wiosną 2020 r. zaczynała się pandemia koronawirusa, wycena obniżyła się do 80 proc. wartości nominalnej. Po kilku miesiącach kursy odbiły w górę.
Za dwa tygodnie odbędzie się walne zgromadzenie obligatariuszy. Posiadacze papierów dłużnych mają wyrazić zgodę na wyłączenie stosowania niektórych wskaźników finansowych, które CCC zobowiązało się spełniać. Firma nie precyzuje na razie, o jakie wskaźniki chodzi. Głosowana ma być także zmiana warunków emisji.
CCC wyraźnie odczuwa także wzrost rynkowych stóp procentowych. sześciomiesięczny WIBOR, do którego odwołuje się oprocentowanie obligacji spółki, od lipca utrzymuje się powyżej poziomu 7,3 proc., choć jeszcze na początku roku nie przekraczał 3 proc. W dwóch ostatnich kwartałach, za które CCC opublikowało sprawozdania (sześć miesięcy zakończonych w kwietniu 2022 r.), firma zapłaciła 150 mln odsetek od swojego długu. Dwa wcześniejsze kwartały wiązały się z płatnościami na poziomie niecałych 60 mln zł.
Drugą spółką z WIG20, którą dosięgnęły konsekwencje gospodarczego spowolnienia, jest Cyfrowy Polsat (CPS). W minionym tygodniu agencja Moody’s obniżyła rating obligacji o dwa poziomy z Ba1 (11. ocena w 21-stopniwej skali) do Ba3. Perspektywa ratingu jest negatywna. Moody’s uzasadnił swoją decyzję wzrostem kosztów operacyjnych przy jednocześnie niższych od zakładanych przychodach w segmencie mediowym, zapowiedzianymi inwestycjami CPS w energetykę odnawialną i nieruchomości oraz pogarszającą się sytuacją płynnościową spółki, związaną z płatnościami za odnowienie częstotliwości telekomunikacyjnych i spłatą kredytu w 2024 r. Notowania obligacji CPS, wygasających w kwietniu 2026 i lutym 2027 r., po tej informacji utrzymały się na poziomie 96,7 proc. wartości nominalnej. W dniu obniżenia ratingu Polsat poinformował, że rozpoczął prace nad refinansowaniem zadłużenia, z możliwością jego zwiększenia. ©℗
Notowania CCC w 2022 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe