„Poprawa indeksu była zasługą wolniejszego spadku produkcji i nowych zamówień. Przyspieszyło tempo wzrostu cen materiałów przy pogłębieniu spadku stanów magazynowych” - ocenili ekonomiści PKO BP. „Tempo zmian cen materiałów, czyli koszty produkcji, pierwszy raz od marca 2022 zaczęło rosnąć i było najwyższe od trzech miesięcy. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost kosztów były ceny energii, niekorzystne kursy walut oraz ograniczenia podażowe” - dodali. Wskazali przy tym, że podwyżki cen wyrobów gotowych były mniejsze niż w poprzednich miesiącach, co sygnalizuje, że w firmach przetwórczych następuje kurczenie się marż.
Według autorów badania coraz bardziej widoczny jest trend ograniczania zatrudnienia w krajowych firmach przetwórczych.