Dodano, że rekomendacja rady jest oparta na badaniu przeprowadzonym przez komitet specjalny, powołany przez radę 14 stycznia 2015 r. Jego celem jest "rozpoznawanie, rozwijanie, ocena i analiza możliwości, a także dokonywanie rekomendacji w zakresie przyszłej strategii spółki".

"(...) oszacowano, że zakończenie notowań spółki na GPW pozwoli na uzyskanie oszczędności około 1 mln euro rocznie, w co wliczone są opłaty przekazywane do GPW, koszty doradców oraz koszty związane ze specjalistami" - podano w komunikacie.

Global City Holdings poinformował również, że wycofanie z giełdy popiera I.T. International Theatres Ltd. (ITIT), który bezpośrednio i pośrednio posiada 54,8 proc. akcji Global City. (PAP)

jow/ osz/