Kolejny miesiąc, kolejne rekordy inflacji. Nie tylko w Polsce, ale w niemal całej Europie. We wtorek Eurostat, unijne biuro statystyczne, podał finalne dane na temat HICP - zharmonizowanego wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych. Pozwala on na porównywanie sytuacji w poszczególnych krajach i policzenie jednej miary inflacji dla całej Unii Europejskiej.
Unijna 12-miesięczna inflacja HICP wyniosła w czerwcu 9,6 proc. Podobna miara dla strefy euro znalazła się na poziomie 8,6 proc. W obu przypadkach to najwyższy poziom w historii (dane są dostępne od początku 1997 r.). Wskaźniki, które liczą sobie same kraje UE, pokazują najwyższe wzrosty cen od połowy lat 80. (Hiszpania, Włochy), a nawet od lat 70. (Austria). W Polsce indeks cen konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny rośnie w tempie przekraczającym 15 proc., najwyższym od ćwierć wieku.