W tegorocznej edycji rankingu nasz kraj znalazł się na 27. pozycji. Wyprzedziliśmy Słowację, stąd przesunięcie o jedną pozycję w górę.
WBN - wskaźnik bogactwa narodów różni się od zestawień opartych na wielkości dochodu narodowego. „WBN mierzy strumień korzyści ekonomicznych przypadający w ciągu roku na jednego obywatela w krajach Unii Europejskiej oraz OECD. Najbardziej znana międzynarodowa miara porównawcza dobrobytu, czyli produkt krajowy brutto (PKB) per capita, działa na podobnej zasadzie” - przyznają autorzy zestawienia. Ale też zaznaczają: „Wydatki prywatne liczone są identycznie jak przy kalkulacji PKB. Wydatki rządowe natomiast oceniane są przez pryzmat ich efektów, a nie wartości pieniężnej. Ocena złotówki wydanej przez rząd zależy od tego, jak dobre są usługi publiczne, na które została przeznaczona”.