Poniżej podajemy ceny wybranych surowców z 7 stycznia.

Ceny surowców w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) w USD za 1 tonę (wobec ceny z notowań w poprzedni dzień roboczy):

Aluminium: 1762,00 (wobec 1772,50)

Stop aluminium: 1790,00 (wobec 1805,00)

Miedź: 6170,00 wobec (6191,00)

Molibden: 21000,00 wobec (21000,00)

Kęs stalowy: 500,00 (wobec: 500,00)

Nikiel: 15455,00 (wobec 15285,00)

Cyna: 19680,00 (wobec 19560,00)

Cynk: 2145,50 (wobec 2170,50)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX‭ (‬na zamknięciu notowań‭)‬:

Złoto:‭ 1210,60 USD za uncję (spadek o 0,71% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).