Na sesji giełdy walutowej w Moskwie rubel lekko się umocnił. Według rosyjskich mediów, może to pozwolić miejscowym władzom na ustabilizowanie rynku finansowego.

Na otwarciu giełdy walutowej w Moskwie za dolara płacono ponad 52 ruble, a za euro ponad 64 ruble. Dla porównania - w połowie grudnia, w okresie rekordowych spadków rosyjskiej waluty, za dolara płacono 80, a za euro 100 rubli.

Umocnieniu rosyjskiej waluty sprzyjają działania władz, w tym sprzedaż rezerw walutowych, podwyższenie przez Bank Centralny podstawowej stopy procentowej oraz tradycyjne pod koniec roku większe zapotrzebowanie na ruble.