Projekt nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz o podatku od sprzedaży detalicznej został już wpisany do wykazu prac rządu. Jak podaje nam Ministerstwo Finansów, będzie przedmiotem prac parlamentarnych w grudniu. Cel to złagodzenie skutków inflacji w obszarze paliw i energii. Rząd ocenia, że właśnie wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. „Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku wzrosły o prawie 40 proc. To przekłada się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych. Szacuje się, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15 proc.” - szacują autorzy projektu. Stąd pomysły na obniżki VAT czy akcyzy w przypadku energii, paliw i gazu, choć pytanie, na ile w poszczególnych przypadkach obniżki nadążą za wzrostem cen.
Projekt przewiduje m.in., że do końca maja 2022 r. na sprzedawców paliw nałożony będzie obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu akcyzy i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej. Z jednej strony to zapis, który ma wywrzeć presję na sprzedawców paliw, by mimo obniżek podatków nie podnosili marż, a z drugiej - chodzi też o osiągnięcie efektu wizerunkowego.